Breaking News

สมศ. ร่วมมอบสิ่งของจำเป็นให้กับบ้านผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2565 ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ ในกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ไม่มีความคิดเห็น