Breaking News

วธ.รวมใจจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์-นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพ-ฉายโขนภาพยนตร์ – ดนตรีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รวมใจภาคีเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565  โดยหน่วยงานในสังกัดของ วธ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. และร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 10 รัชกาล (ฉบับการ์ตูน) นำเสนอวีดิทัศน์ แอนิเมชั่น ชุด “ศาสตร์พระราชา ปรัชญาแห่งแผ่นดิน” ที่ได้ทรงพระราชทานศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานให้แก่พสกนิกรชาวไทยไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น กรมศิลปากรจัดการแสดงดนตรีสากลบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดนิทรรศการแสดงสำเนาภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่วีดิทัศน์ “อัครศิลปิน โครงการสามทศวรรษ” และพระอัจฉริยภาพฯ กิจกรรมการทำภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนภาพอัครศิลปินบนเสื้อยืด กระเป๋าผ้า มอบให้แก่ประชาชน และนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดกิจกรรมการวาดภาพเหมือนให้แก่ประชาชน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กรมการศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลโดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ  วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ ขณะที่ วธ. โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดฉายโขนภาพยนตร์ หนุมาน WHITE MONKEY  รอบสื่อมวลชนและรอบปกติตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ในโรงภาพยนตร์ เครือ Major Cineplex และ SF Cinema ทั่วประเทศ  เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เยาวชนของชาติ  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2224-4499  ส่วนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับกรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร วงเฉลิมราชย์ และมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ จัดการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival (MOC MU FES) การแสดง “Winter Love Songs : บทเพลงพระราชนิพนธ์” และการแสดง “ลีลาศสร้างสุขกับสุนทราภรณ์” ชวนประชนชาวไทยร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สุขใจกับบทเพลงขององค์ “อัครศิลปิน” ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข วธ. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดซุ้มเทิดพระเกียรติและร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงาน "น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย"  วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ อาคารรัฐสภา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆโดยพร้อมเพรียงกัน


ไม่มีความคิดเห็น