Breaking News

ไปรษณีย์ไทย - สปป. ลาว ผนึกกำลังเสริมแกร่งระบบขนส่งไปรษณีย์

กรุงเทพฯ 9 พฤศจิกายน 2565 - ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ศ.ดร บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวาระการประชุมหารือทวิภาคีและกิจกรรมลงนามความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย และกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้นำเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด "Beyond Logistics หรือการเป็นมากกว่าผู้ให้บริการขนส่ง" และนำชมประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคัดแยกสิ่งของ แบบ Cross Belt Sorter ที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและคุณภาพในกระบวนการคัดแยกสิ่งของ ณ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ (EMS) ถนนแจ้งวัฒนะ
ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post
ไม่มีความคิดเห็น