Breaking News

นวัตกรรมใหม่ แผลเล็ก ฟื้นตัวไว ลดอาการแทรกซ้อนแก้ไขปัญหาสายตาสั้น เอียงด้วยการทำเลสิก ReLEX CLEAR และ ผ่าตัดต้อกระจกด้วยเลเซอร์ (Femto Robotic Cataract Surgery)

ปัญหาเกี่ยวกับสายตาเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น สายตา สั้น เอียง ตาแห้ง และรวมถึงโรคเกี่ยวกับตา เช่น ต้อกระจก ต้อหิน โรคจอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้คนไข้กลับมามองได้ชัดเจนอีกครั้ง

 
รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กล่าวว่า สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตา สั้น ยาว เอียง การทำเลสิกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทำให้สายตากลับมามองได้ชัดเจนอีกครั้ง โดยไม่ต้องสวมแว่นตา หรือใส่คอนแทคเลนส์ ซึ่งการทำเลสิกคือการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง
การแก้ปัญหาสายตาเหล่านี้สามารถแบ่งได้ 4 วิธี ดังนี้
1. PRK (Photorefractive Keratectomy) การใช้เลเซอร์ยิงเข้าไปที่ผิวกระจกตาโดยตรง เพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา ใช้ในกรณีเคสที่ค่าสายตาน้อยไม่เกิน 500
2. LASIK การใช้ใบมีดเล็กๆเปิดกระจกตาออกยิงเลเซอร์ที่ฐานกระจกตาเปลี่ยนความโค้งตามค่าสายตาสั้น สายตาเอียง และปิดฝากระจกตากลับ ซึ่งการปิดกลับจะทำให้เคืองตาน้อยและมีโอกาสเป็นแผลเป็นน้อยลง
3. FEMTO LASIK การเปิดกระจกตาด้วยเลเซอร์ ที่มีความตรงจุดและใช้เลเซอร์อีกตัวยิง และปิดฝากระจกตากลับซึ่งวิธีนี้จะทำให้คนไข้มีอาการเคืองตาน้อยลง ขอบแผลเรียบ และความตรงจุดของเลเซอร์ทำให้กระจกตาที่ตัดมีความบางเท่ากันตลอดและช่วยลดปัญหาการเคลื่อนที่ของกระจกตาได้ดีกว่าเดิม
4. ReLEX การผ่าตัดด้วยการใช้เลเซอร์เจาะรูไปที่ดวงตา เพื่อแยกชิ้นกระจกตา ชิ้นเนื้อเยื่อ และดึงออก เพื่อเปลี่ยนความโค้งโดยที่ไม่ต้องเปิดกระจกตาออก เพราะการผ่าตัดเปิดกระจกตาและปิดกลับทำให้เกิดปัญหาบางอย่าง เช่น ตาแห้ง แสงกระจายน้อยลง กระจกตาเคลื่อนในบางกรณี เป็นต้น
ReLEX CLEAR เทคโนโลยีใหม่ในการทำเลสิก ที่ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตาแบบไร้ใบมีด โดยใช้ เลเซอร์พลังงานต่ำระดับนาโนจูลเจาะชั้นกระจกตาเพื่อแยกชิ้นกระจกตาและดึงออก โดยมี AI ช่วยกำหนดศูนย์กลางในการยิงเลเซอร์ ได้อย่างตรงจุด และปรับแต่งความโค้งของกระจกตาเพื่อแก้ไขค่าสายตาได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผลการผ่าตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมนอกจากนี้การใช้เลเซอร์ระดับนาโนจูลจะทำให้ผิวกระจกตาเชื่อมกันได้ง่ายผิวกระจกตาเรียบขึ้น การกลับมามองเห็นชัดเร็วขึ้น ไม่เกิดผลเสียต่อเนื้อเยื่อกระจกตาบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
การพักฟื้นโดยปกติการทำเลสิกทั่วไปจะใช้เวลา 7 วัน แต่ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ReLEX CLEAR ที่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัด รวมถึงแผลที่เปิดกระจกเป็นแผลเล็ก 2.6 – 3.0 มิลลิเมตรจะใช้เวลาพักฟื้นเพียง 3 วันเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากจะเข้ารับการผ่าตัด ควรหยุดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้การตรวจวัดค่าสายตามีความชัดเจนตรงจุดและผลการรักษามีประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากนี้ควรนำผู้ติดตามมาด้วยเพราะหลังจากเข้ารับการผ่าตัดการมองเห็นอาจจะยังไม่คมชัด
ปัจจุบันโรคต้อกระจกนับได้ว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นอันดับต้นๆ ในผู้สูงอายุ พบมากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งสาเหตุของการต้อกระจก เกิดจากเลนส์แก้วตามีการขุ่นมัว ทำให้การมองเห็นไม่ชัด ทำให้ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ จนกระทั่งไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากแสงผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลง อาการของต้อกระจก ผู้ป่วยมัก ตามัว มองเห็นไม่ชัด เห็นแสงจ้า มองเห็นภาพซ้อน ระดับค่าสายตาเปลี่ยนแปลง ศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จึงได้นำเทคโนโลยีแขนกลเลเซอร์ คล้ายกับการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด มาใช้โดยอาศัยคุณสมบัติเด่นในด้านการใช้พลังงานต่ำ ลดความบอบช้ำต่อกระจกตา เพิ่มความตรงจุดขึ้น แม้ว่าคนไข้จะมี ตาเล็ก ตาดำเล็ก ช่องม่านตาแคบ ก็สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้เพราะแขนกลสามารถผ่าตัดได้หลายทิศทาง การดูดต้อกระจกที่ถูกยิงแสงเลเซอร์ออกง่ายขึ้น มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ภาวะแทรกซ้อนลดน้อยลง ทำให้หลังจากเข้ารับการผ่าตัดเพียงไม่กี่วันก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม
สำหรับผู้ที่มีภาวะความผิดปกติทางสายตา ได้แก่ สายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาว ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียม ทำให้สายตากลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งสามารถเข้ามามาปรึกษาแพทย์จักษุที่มีความชำนาญการ ได้ที่ ศูนย์จักษุและเลสิก ชั้น 4 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง โทร. 02 220 7999 ต่อ 84220 อีเมล info@thonburibamrungmuang.com และ เว็บไซต์ https://www.thonburibamrungmuang.com/

ไม่มีความคิดเห็น