Breaking News

กรมการท่องเที่ยวหารืออัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมรับนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยกว่า 10 ล้านคน

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางพัน จิ่น (Ms. Pan Jin) อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อปรึกษาหารือนโยบายภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 10 ล้านคน ในปี 2566 นี้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ในโอกาสที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางประเทศแรกๆ ที่จะออกเดินทางท่องเที่ยว และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น กรมการท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก โดยเตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการการทำงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตำรวจท่องเที่ยว ซึ่งจะร่วมมือกันในการอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีที่สุด ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจ และปลอดภัยตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย


นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมด้านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งมีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน (คู่ค้าไทย-จีน) จำนวนกว่า 179 ราย เตรียมพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาจีน จำนวนกว่า 5,518 ราย ผู้นำเที่ยว จำนวนกว่า 4,636 ราย และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มเติมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นภาษาจีนอีกด้วย

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ขอบคุณประเทศไทยที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างอบอุ่น นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก และหลังจากนี้จะร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น