Breaking News

เปิดแล้ว...เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 รวมสุดยอดภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมจากอาเซียน เกาหลี-ฮ่องกง และอินเดีย 25 เรื่อง จัดฉายให้ชมฟรี 20-25 มกราคมนี้ ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ของอาเซียน ดันใช้ “Soft Power”ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เผยแพร่สู่ระดับนานาชาติ

 

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2565 (Bangkok ASEAN Film festival 2022) ครั้งที่ 8 โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สื่อมวลชนและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ลานอิฟินิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าพารากอน พร้อมฉายภาพยนตร์เปิดเทศกาล คือ Ajoomma ผลงานกำกับของ He Shuming ภาพยนตร์จากประเทศสิงคโปร์และเกาหลีที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากเทศกาลระดับนานาชาติหลายแห่งทั่วโลก

 


นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2565 (Bangkok ASEAN Film festival 2022) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่  20-25 มกราคม 2566 ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า       เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564 ) ที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย และผลักดันให้ประเทศ      เป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ของอาเซียน นับว่าเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับบุคลากรและผู้ประกอบการ    ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งของไทยและเพื่อนสมาชิกอาเซียน ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อผลักดันใช้ “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยเฉพาะด้านภาพยนตร์ทั้งในส่วนของประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเผยแพร่สู่ระดับนานาชาติ

 รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า งานดังกล่าวจะมีการจัดฉายภาพยนตร์คุณภาพ 25 เรื่อง จากประเทศสมาชิกอาเซียน และภาพยนตร์จากกลุ่มเอเชียได้แก่ เกาหลี ฮ่องกง และอินเดีย  ซึ่งทุกเรื่องจะมีบทบรรยายภาษาไทย-อังกฤษ เข้าชมฟรีทุกเรื่องทุกรอบ โดยแบ่งเป็นภาพยนตร์จัดฉาย ดังนี้ ภาพยนตร์อาเซียนฉายโชว์ (SHOWCASE : ASEAN PLUS) ภาพยนตร์จากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน จัดฉายเรื่องละ 1 รอบ  มี 5 เรื่อง ได้แก่  1.Ajoomma Singapore, South Korea 2. Before, Now & Then Indonesia 3. Children of the Mist Vietnam 4. Glorious Ashes Vietnam, France, Singapore 5. The Novelist's Film South Korea ภาพยนตร์จากฮ่องกง (HONG KONG FILM IN FOCUS ) มี 3 เรื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน Create Hong Kong (CreateHK) 1. Hand Rolled Cigarette Hong Kong 2. A Light Never Goes Out Hong Kong 3. Lost Love Hong Kong  

 


การฉายภาพยนตร์ของสายการประกวดภาพยนตร์สั้นอาเซียน (ASEAN SHORT FILM COMPETITION) พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ 3 ท่าน โดยมอบรางวัล ดังนี้ (1) รางวัล BEST ASEAN SHORT FILM ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 2,000 USD (2) รางวัล JURY PRIZE ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 1,000 USD (3) รางวัล SPECIAL MENTION ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 500 USD มี 15 เรื่อง 1. After Taste Vietnam 2. All The Things You Leave Behind Thailand 3. Dreaming Singapore 4. Evening Clouds Myanmar 5. Further And Further Away Cambodia 6. Grandma's Broken Leg Vietnam 7. Muda Wae Myanmar 8. Please Hold The Line Malaysia 9. Ride To Nowhere Indonesia 10. Rocks In A Windless Wadi The Philippines 11. Shallots And Garlic Indonesia, Canada 12. Smoke Gets In Your Eyes  Singapore 13. Sound Of The Night Cambodia 14. A Worm, Whatever Will Be, Will Be Malaysia และ การจัดฉายภาพยนตร์อาเซียนทรงคุณค่า (ASEAN Classic) มี 3 เรื่อง โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 1. Itim (The Rites of May) The Philippines          2. Thamp (The Circus Tent) India 3. คนจร ฯลฯ (Konjorn) Thailand

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวดโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ขนาดยาวอาเซียน    (SEAPITCH) : SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH 2022) คัดเลือกโครงการสร้างภาพยนตร์ขนาดยาว 8 โครงการ โดยคนทำหนังจากภูมิภาค อาเซียนที่มีไอเดียในการผลิตภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     ซึ่งโครงการที่ผ่านการคัดเลือกผู้กำกับและโปรดิวเซอร์จะเข้าร่วมอบรมพิเศษออนไลน์ด้านการนำเสนอโปรเจกต์ (Pitching) กับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 2 ครั้ง เพื่อเตรียมตัวนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัล SEAPITCH Award ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 5,000 USD 2.รางวัล Runner-Up Prize ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 3,000 USD และ3.รางวัล SPECIAL MENTION ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัล และเงินสด 2,000 USD โดยจะมีพิธีประกาศรางวัลและปิดเทศกาลในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทะเบียนจองบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้ที่ www.baff.go.th และwww.facebook.com/BangkokAseanFilmFestival ตั้งแต่บัดนี้ และรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์            เทศกาลฯ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ก่อนรอบฉาย 30 นาที โดยรับบัตร 1 คนต่อ 1 ที่นั่ง ตรวจสอบรอบฉาย และสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 02 209 3519 www.facebook.com/BangkokAseanFilmFestival

ไม่มีความคิดเห็น