Breaking News

เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายราเคศ สิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นางรัชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

ไม่มีความคิดเห็น