Breaking News

คาร์กิลล์ ประเทศไทย ร่วมยกระดับนวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตรไทยในงาน Agro FEX 2022

คาร์กิลล์ ประเทศไทย นำโดย นายสุเกียรติ กิตติธรรมโชติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท คาร์กิลล์ สยาม จำกัด ร่วมงาน Agro FEX 2022 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานเอกชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดในภาคอีสาน โดยมีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี (ซ้ายสุด) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายเกรียงไกร เธียรนุกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และนางธิดารัตน์ รอดอนันต์ (ขวาสุด) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ภายในงาน คาร์กิลล์ ประเทศไทยได้จัดแสดงบูธนิทรรศการบอกเล่าถึงการพัฒนาไอเดียใหม่ๆ เพื่อยกระดับและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารและสินค้าเกษตรด้วยการยึดหลัก BCG โมเดล หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแสดงความมุ่งมั่นของคาร์กิลล์ในการดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบและส่งเสริมความยั่งยืน โดยงานจัดขึ้น ณ โคราช ฮอลล์ (Korat Hall) ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เมื่อเร็วๆ นี้
บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

2. นายสุเกียรติ กิตติธรรมโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท คาร์กิลล์ สยาม จำกัด

3. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

4. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5. นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

6. นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น