Breaking News

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมอบเครื่องชุดเครื่องบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอ่างทอง

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน, ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) พร้อมพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง, พระโสภณปริยัติเมธี เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง และคณะ เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจถวายสมณบริโภค กัปปิยภัณฑ์ และมอบเครื่องชุดเครื่องบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมข้าราชการ ผู้บริหาร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบเครื่องบริโภคและส่งต่อกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ครอบครัว ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ไม่มีความคิดเห็น