Breaking News

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก คว้ารางวัลศูนย์ทันตกรรมยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2 ปีซ้อน

ประเทศไทยนอกจากเป็นที่ยอมรับในการเป็นฮับของการดูแลสุขภาพในระดับสากลแล้ว ทางด้านทันตกรรมก็ยืนหนึ่งไม่แพ้กัน อย่างที่ คลินิกทันตกรรม บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (Dental Wellness Clinic, BDMS Wellness Clinic) ที่ได้รางวัล Dental Medical Centre of the Year in the Asia Pacific 2021 โดยได้รับรางวัลดังกล่าวสองปีซ้อนจาก Global Health Asia - Pacific นิตยสารชั้นนำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลินิกทันตกรรม บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ยังคงรองรับผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง เพราะนโยบายที่ถือเอาคนไข้เป็นศูนย์กลาง โดยสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องสะอาด ปลอดภัย ตั้งแต่ระบบน้ำที่ใช้ระบบอาร์โอ ห้องทันตกรรมทุกห้องมีระบบฟอกอากาศ มีการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีก่อนรับคนไข้รายต่อไป เป็นต้น สร้างความปลอดภัยทั้งกับผู้รับบริการ ทันตแพทย์ และสิ่งแวดล้อม ให้มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานทุกครั้งที่ก้าวเข้ามาใช้บริการ
“ทันตกรรมเชิงป้องกัน” เพื่อฟันที่ดีมีคุณภาพระยะยาว
ทพญ.วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร ผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก กล่าวว่า คลินิกแห่งนี้เป็นคลินิกทันตกรรมเชิงป้องกัน (Preventive Dentistry) ดูแลทั้งคนไข้ที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาสุขภาพฟันแบบองค์รวม โดยทันตแพทย์เฉพาะสาขาเพื่อช่วยให้การเคี้ยวอาหารเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทำให้สุขภาพกายดีควบคู่กัน อีกทั้งยังเน้นเรื่องความสวยงาม เพราะการมีฟันสวย มีรอยยิ้มที่สวยงามและเหมาะกับใบหน้าของแต่ละคน จะทำให้มั่นใจมากขึ้น โดยมีเป้าหมายกระตุ้นให้ทุกคนหันมาดูแลตนเองก่อนเพื่อจะมีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาวภายใต้แนวคิด Live Longer Healthier and Happier
“ที่คลินิกไม่ได้รักษาโรคฟันอย่างเดียว แต่ดูแลให้ฟันมีสุขภาพที่ดีด้วย อยากให้ทุกคนเข้ามาตรวจมาปรึกษาเพื่อให้มีสุขภาพฟันที่ดี ที่นี่จะเน้นการตรวจและวางแผนรักษาแบบ Personalized เฉพาะบุคคล เพราะแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน บางคนชอบกินของหวาน บางคนชอบกินของเปรี้ยว เหล่านี้ล้วนมีผลต่อฟันทั้งสิ้น หรือคนไข้ที่มีโรค เช่น นอนกรน เราจะรักษาโรคให้มีความนิ่งแล้วจึงวางแผนการดูแลฟันให้มีความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน”
ทันตกรรมดิจิทัลแบบครบวงจร
จุดเด่นของ คลินิกทันตกรรม บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก คือเป็นคลินิกทันตกรรมดิจิทัล ที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ Intra - Oral camera ถ่ายภาพในช่องปาก Intra – Oral Scanner สแกนภาพเป็น 3 มิติ เพื่อตรวจหาที่มาของปัญหาในช่องปาก แสดงให้กับคนไข้เพื่อการสื่อสารอย่างชัดเจน การใช้ Cad/Cam Technology เช่น ในกรณีของการทำ “ครอบฟัน” (Crown) ออกแบบการรักษาผ่านจอคอมพิวเตอร์ ให้คนไข้ได้เห็นภาพของฟันและรอยยิ้มทั้ง “ก่อน” และ “หลัง” เพื่อตัดสินสิ่งที่ดีที่สุดกับตนเองก่อนดำเนินการจริง โดยใช้เวลาตลอดทั้งกระบวนการภายในวันเดียวเรียกว่า “วันเดย์ โซลูชัน” (One - Day Solution) จากเดิมใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์หรือกรณีของการทำ “รากฟันเทียม” (implants) เพื่อให้ทุกอย่างพอดีและลงตัวที่สุด จะใช้เครื่อง Dental CT Scan ที่สแกนโครงสร้างภายในปากและภาพจากเครื่อง Intra - Oral Scanner มาซ้อนทับ วางแผนออกแบบบนคอมพิวเตอร์ และพริ้นต์ออกมาเป็นไกด์ไปวางในปากเพื่อกำหนดปักรากเทียมบนขากรรไกรได้ตรงจุด รวมทั้งในการจัดฟันแบบใส (Invisalign) ที่มีการทำ Clinical Check ให้คนไข้เห็นกระบวนการจัดฟันตั้งแต่ในสัปดาห์แรกจนเสร็จสิ้นทีละขั้นตอน เพราะการจัดฟันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงาม แต่ต้องตอบโจทย์ทั้งสามปัจจัยคือ การบดเคี้ยวที่ไม่ราบเรียบ ความสะอาด และความสวยงาม ทำให้คนไข้ยิ้มได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
สมายดีไซน์ ออกแบบรอยยิ้มสวยที่สุดในแบบของคุณ
เพราะ “รอยยิ้ม” ไม่ได้หมายถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียว การยิ้มอย่างมั่นใจยังสร้างบุคลิกภาพที่ดี ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “รอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา” (Your Smile is Our Passion) คลินิกทันตกรรม บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ให้ความสำคัญเรื่องของ “สมาย ดีไซน์” (Smile Design) ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Personalized Smile Design เพื่อถ่ายภาพคนไข้ขณะยิ้มและออกแบบรอยยิ้มใหม่ในกรณีที่คนไข้รู้สึกไม่มั่นใจในรอยยิ้มของตนเอง รวมทั้งมีการทำม็อคอัพ จำลองให้เห็นภาพ และเลือกแบบของการยิ้มในมุมที่สวยถูกใจที่สุด ก่อนดำเนินการ เช่นเดียวกับการทำ “วีเนียร์” (Veneer) หรือเคลือบฟันเทียมที่เป็นการแก้ไขผิวหน้าฟัน โดยสามารถเลือกทั้งรูปทรงและสีของฟันได้ ตอบโจทย์เรื่องของบุคลิกภาพอย่างแท้จริง
“วันเดย์ โซลูชัน” ตอบโจทย์ชีวิตยุค 5G
ทพ.กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก กล่าวว่า วิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่เร่งรีบ ประกอบกับการเฝ้าระวังโควิด-19 ทำให้คนจำนวนมากกังวลกับการไปทำฟันที่คลินิก อยากทำฟันให้เสร็จเร็วในจำนวนครั้งที่น้อยที่สุด ครอบฟันที่ปกติใช้เวลาประมาณ 7 วัน โดยที่คนไข้จะต้องมีครอบฟันแบบชั่วคราวอยู่ในปาก ฉะนั้นยิ่งสามารถลดเวลาทำฟันลงได้เร็วแค่ไหนยิ่งมีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น บริการแบบ “วันเดย์ โซลูชัน” จึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้รับบริการที่มีเวลาน้อย ต้องการแก้ปัญหาในช่องปากอย่างรวดเร็ว รวมทั้งชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาใช้บริการทันตกรรม

ทั้งนี้ “วันเดย์ โซลูชัน” ครอบคลุมถึงการบริการ อุดฟัน ซึ่งปกติจะใช้อมัลกัม (Amalgam) วัสดุสีเงินเป็นโลหะเจือกับปรอทใช้ในการอุดฟัน ซึ่งเป็น Direct Method ทำกับการอุดฟันใหญ่ๆ ได้ยากและใช้เวลานาน การใช้ Onlays/Inlays ซึ่งเป็น Indirect Method คือทำชิ้นงานให้เสร็จก่อนจึงนำเข้าไปติดในโพรงฟัน จึงเป็นการแก้ปัญหาวัสดุอุดขนาดใหญ่และสามารถใช้งานได้ในทันที
บริการครอบฟัน (Crown) เช่น ในกรณีที่ฟันแตกหักมา หรือมีการรักษารากฟันมาแล้ว หมดกังวลเมื่อเข้ามาใช้บริการ สามารถได้ฟันสวยกลับไปภายในวันเดียว รวมทั้งการทำ วีเนียร์ ที่มีกระบวนการมากมายตั้งแต่การกรอหน้าฟันเพื่อติดวีเนียร์ที่มีทั้งใช้วัสดุชนิดลามิเนตและเซรามิกแปะลงบนผิวของฟัน ซึ่งแต่เดิมการติดวีเนียร์แบบชั่วคราว ถ้าไม่ต้องการให้หลุดก็ต้องยึดให้ดี ทำให้แกะออกยาก “วันเดย์ โซลูชัน” โดยใช้ Intra - Oral Scanner สแกนถ่ายภาพภายในช่องปาก เป็นดิจิทัลไฟล์ไปดีไซน์ชิ้นงานบนจอคอมพิวเตอร์ ก่อนจะสั่งพริ้นต์หรือกลึงแบบได้ออกมาเป็นชิ้นงาน ติดฟันคนไข้ได้เลยภายใน 1 วัน ทำให้สวยได้ในชั่วข้ามคืน
สำหรับคนไข้ที่กลัวการทำฟัน (Dental Phobia) คลินิกทันตกรรม บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก มีเทคนิคการทำ Sleep Dentistry ช่วยลดการรับรู้ของคนไข้ขณะทำทันตกรรม โดยทีมวิสัญญีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพ นอกจากนี้ยังสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายในการทำฟัน ร่วมกับอโรมาเทอราพีกลิ่นสปา ออกแบบห้องทันตกรรมให้เหมือนอยู่ในห้องส่วนตัว มีจอพลาสมาบนเพดานสามารถดูได้ขณะนอนบนเตียงทำฟัน สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนดูรายการโปรดได้ เพื่อให้การพบทันตแพทย์เป็นอีกเรื่องดีๆ และเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป เพราะสุขอนามัยช่องปากที่ดีที่สุดและรอยยิ้มที่สวยงามมีความสำคัญในทุกช่วงวัย
BDMS Wellness Clinic มุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยเรื่องสุขภาพ เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่คนไทยทุกคน เพราะสุขภาพที่ดี คือของขวัญที่ดีที่สุด Live longer, Healthier and Happier
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกทันตกรรม บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ไลน์: @bdmswellnessclinic or https://lin.ee/rdIDv1A เว็บไซต์ www.bdmswellness.com , https://www.bwcdentalclinic.com/

ไม่มีความคิดเห็น