Breaking News

ททท. จัดกิจกรรม TAT OPEN HOUSE OPEN DATA ในวาระครบรอบสถาปนาองค์กร ปีที่ 62ผนึกกำลัง 13 พันธมิตร ร่วมพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่มิติใหม่ด้วยข้อมูลดิจิทัล

วันนี้ (16 มีนาคม 2565) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม TAT OPEN HOUSE OPEN DATA เนื่องในวาระโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ททท. ครบรอบ62 ปี ชูคอนเซปต์ “Data Driven Mart : ขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนข้อมูล เพิ่มพูนประสิทธิผลองค์กร”จับมือ 13 หน่วยงานพันธมิตรร่วมพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่ ตามแคมเปญ Amazing New Chapters แสดงเจตนารมณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพร้อมเสวนาให้ความรู้บุคลากร ททท. และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเทคโนโลยีการท่องเที่ยวสมัยใหม่ ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาองค์กรในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งได้ครบ 62 ปี ในปี 2565 นี้นั้น ททท. ได้จัดกิจกรรมขึ้น 3 วัน แบ่งเป็นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะมั่งมั่นไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดูแล รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยึดหลัก BCG Economy Model ในการทำงาน และพลิกโฉมองค์กรและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน โดยกิจกรรมในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นกิจกรรม “TAT OPEN HOUSE OPEN DATA” เป็นการนำเสนอองค์ความรู้ขององค์กร ข้อมูล และวัฒนธรรมดิจิทัล วันที่ 17 มีนาคม 2565 จัดกิจกรรมออนไลน์ “ททท. 62 ปี ร้อยความร่วมมือ สู่ ความยั่งยืน” โดยกองบริหารความยั่งยืน สำนักผู้ว่าการ ททท. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ ขณะที่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ททท. จัดกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเสริมสิริมงคล เฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบปีที่ 62
ทั้งนี้ กิจกรรมในวันที่ 16 มีนาคม 2565 นี้ คือ กิจกรรม TAT OPEN HOUSE OPEN DATA ภายใต้คอนเซปต์ “Data Driven Mart : ขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนข้อมูล เพิ่มพูนประสิทธิผลองค์กร” เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนทั่วโลกในทุกมิติ รวมถึงการเติบโตและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล องค์ความรู้และนวัตกรรมและวัฒนธรรมดิจิทัลจากการปฏิวัติข้อมูล (Data Revolution) การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Data Digitizing) รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจึงเป็นหัวใจสำคัญในการร่วมพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดขึ้นทั้งทางออฟไลน์สำหรับพนักงาน ททท. และออนไลน์ (Webinar) สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ นำพาไปรู้จักกับฐานข้อมูลดิจิทัลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อยอดสู่เป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ททท. เริ่มต้นด้วยการนำเสนอกิจกรรมให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านดิจิทัลแก่พนักงาน ททท. ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนา TAT Review หัวข้อ “Shapeshifting เมื่อโลกแปรสภาพเป็นดิจิทัล การท่องเที่ยวจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นอย่างไร” โดยคุณโตมร ศุขศรีชา นักเขียนหลักของ จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว ททท. (TAT Review) / กิจกรรม Data Briefing โดยนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา ททท. และ กิจกรรมเสวนา โดยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของ ททท. เล่าประสบการณ์การใช้ข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาวิจัยและจัดทำสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน
นอกจากนี้ ททท. ยังจัดกิจกรรมขับเคลื่อนข้อมูลด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ผ่านระบบ Webinar ได้แก่ กิจกรรมประกาศเจตนารมย์ในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันกับ 13 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมการกงสุล, กรมควบคุมโรค, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต, , Facebook Thailand, Expedia, Lazada Thailand , TIKTOK Thailand , กลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านโลกเสมือนจริง, โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) และบริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้สร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นทักทาย (TAGTHAI) แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยเบื้องต้น ททท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สามารถเปิดเผยได้ร่วมกันโดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิด One Stop Service สำหรับแต่ละหน่วยงานนำไปวิเคราะห์ ต่อยอดเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์เชิงการตลาดต่อไป หลังจากนั้น ททท. ได้ดำเนิน กิจกรรมเสวนาความร่วมมือในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเปิดประเทศ โดยมีนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. นายจาตุรนต์ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล นางณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และพ.ต.อ.วรัณรพีร์ อิสริยพัฐ ผกก.ฝ่ายประมวลผล ศท. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความร่วมมือระหว่าง ททท. และหน่วยงานต่างๆในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้เทคโนโลยีกับนโยบายการเปิดประเทศภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ ระบบ Thailand Pass ,Thailand Pass Hotel & Swap System เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน
ไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังมีพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ต่ออายุ (Re-certificate Audit) การรับรองระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ในขอบเขตเดิม จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI : British Standards Institution) โดยนางสาวอธิตานันท์ อภิธนทวีพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานสากล เป็นตัวแทนผู้มอบใบรับรอง และนายบุคลากร ใจดี General Manager Sale and Marketing บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนสถาบันตรวจประเมินเพื่อการรับรอง หลังจากฉบับแรกในปี พ.ศ.2562 ซึ่ง ททท. ได้ดำเนินการรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรฐานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ประกอบด้วย การรักษาความลับ (Confidential) ความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ครอบคลุมถึงการปฏิบัติการและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายหลัก และการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email Service) สำหรับ ททท. สำนักงานใหญ่ นับเป็นก้าวหนึ่งของ ททท. ที่จะนำพาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงต่อไป
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2565 ด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา และกองบริหารความยั่งยืน ททท. ได้จัดแสดงนิทรรศการข้อมูลดิจิทัล ข้อมูลสถิติและเทรนด์การท่องเที่ยว นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้ข้อมูลของ ททท. และโครงการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิ TAT Intelligent Center (TATIC) Virtual Influencer Social Monitoring วิดีทัศน์ Data Journey ของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ผ่านหน้าจอ Touch Screen รวมทั้งในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ยังมีกิจกรรม Board Game “นักสืบของอดีต” ซึ่งดัดแปลงมาจากข้อมูลงานวิจัยชาติพันธุ์ เพื่อสร้างประสบการณ์เชื่อมโยงการใช้ข้อมูลดิจิทัลผ่านกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้ที่สนใจ บริเวณห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท.


ไม่มีความคิดเห็น